BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

1.PHỤC HÌNH THẨM MỸ
A. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH
MẶT DÁN SỨ ( VENEER) EMAX – BẢO HÀNH 15 NĂM RĂNG 6,000,000
RĂNG SỨ LAVA 3M – BẢO HÀNH 15 NĂM RĂNG 6,000,000
RĂNG SỨ CERCON HT – BẢO HÀNH 7 NĂM RĂNG 4,500,000
RĂNG SỨ ZIRCONIA – BẢO HÀNH 5 NĂM RĂNG 3,000,000
RĂNG SỨ HỢP KIM TITAN – BẢO HÀNH 5 NĂM RĂNG 2,500,000
RĂNG SỨ HỢP KIM CHROME-COBALT – BẢO HÀNH 5 NĂM RĂNG 2,000,000
RĂNG SỨ HỢP KIM NIKEN – BẢO HÀNH 3 NĂM RĂNG 1,800,000
B.PHỤC HÌNH THÁO LẮP
NỀN HÀM DẺO HÀM 3,000,000
KHUNG HÀM TITANIUM – BẢO HÀNH 2 NĂM HÀM 2,000,000
RĂNG SỨ VITA ĐỨC – BẢO HÀNH 2 NĂM RĂNG 800,000
RĂNG MỸ – BẢO HÀNH 2 NĂM RĂNG 500,000
RĂNG VIỆT NAM – BẢO HÀNH 2 NĂM RĂNG 300,000
2.DỊCH VỤ THẨM MỸ
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI PHÒNG KHÁM 2,800,000
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ 1,200,000
   
3.DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ
A.NHỔ RĂNG
RĂNG KHÔN TIỂU PHẨU RĂNG 1,000,000 – 1,500,000
RĂNG NHIỀU CHÂN RĂNG 500,000 - 800,000
RĂNG 1 CHÂN RĂNG 300,000
RĂNG LUNG LAY RĂNG 300,000
RĂNG SỮA RĂNG 50,000 - 100,000 – 200,000
B.TRÁM RĂNG THẨM MỸ
TRÁM RĂNG CỬA TRƯỚC RĂNG 400,000
TRÁM RĂNG SAU RĂNG 300,000
RĂNG SỮA RĂNG 200,000
TRÁM TÁI TẠO CÙI RĂNG 400,000
C.CHỮA TỦY RĂNG
CHỮA TỦY RĂNG NHIỀU CHÂN RĂNG 800,000
CHỮA TỦY RĂNG 1 CHÂN RĂNG 500,000
D.NHA CHU
CẠO VÔI - ĐÁNH BÓNG 300,000
NẠO TÚI NHA CHU 100,000
E.CHỈNH HÌNH RĂNG
CHỈNH NHA MẮC CÀI 40,000,000 – 50,000,000
CHỈNH NHA KHÔNG MẮC CÀI ( INVISALIGN) 90,000,000 – 120,000,000
CẤY GHÉP IMPLANT THỤY SĨ – BẢO HÀNH VĨNH VIỄN 30,000,000
CẤY GHÉP IMPLANT MỸ – BẢO HÀNH VĨNH VIỄN 23,000,000
CẤY GHÉP IMPLANT HÀN QUỐC – BẢO HÀNH VĨNH VIỄN 17,000,000